Защита на личните данни

Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Конкретни цели на програмата по GDPR, насочени към развитието на компетентностите на...

Обучение

Система за следене на степента на завършване на курсовете

Система за постепенно следене на степента на завършване на уроци и подпомага ежедневната работан на обучаемите

Сертификати

Получаване на сертификати на обучаемте - валидира курсовете доказва тяхната квалификация!

Лесен за управление от преподавателите интерфейс

Преподавателите могат да подготвят курсовете си без помощта на администратора на сайта, всичко, което трябва да направите, е да прегледате курса и да го публикуват

Форум и коментари

Обучаемите могат лесно да коментират уроците! Настоящата система за коментиране се основава на интеграцията на форума на Kunena, но работим и върху независима система за коментиране.

Анализи

Ефект

Анализ на възвръщаемостта и ефекта от прилагането на програми за развитие на човешкия капитал и придобиване на конкурентни знания и умения

Нагласа

Проведено изследване на нагласите на работещи в сектор образование към включване в програми и мерки за надграждане на знанията, уменията и компетенциите с оглед ефективна адаптация към промените

Мотивация

Анализ на мотивацията за учене през целия живот. Възрастови и джендър различия

Тенденции

Анализ на тенденциите и иновациите за развитие на активни политики, насочени към пазара на труда и качествени работни места. Европейско и българско законодателство. Хронология, развитие и добри практики.