Защита на личните данни

Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Конкретни цели на програмата по GDPR, насочени към развитието на компетентностите на...