Анализ на възвръщаемостта и ефекта от прилагането на програми за развитие на човешкия капитал и придобиване на конкурентни знания и умения

Прочети още...

Проведено изследване на нагласите на работещи в сектор образование към включване в програми и мерки за надграждане на знанията, уменията и компетенциите с оглед ефективна адаптация към промените

Прочети още...

Анализ на тенденциите и иновациите за развитие на активни политики, насочени към пазара на труда и качествени работни места. Европейско и българско законодателство. Хронология, развитие и добри практики.

Прочети още...

Вход

Запомни ме