Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 18.07.1997 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от Министъра на образованието, младежта и науката и Министъра на отбраната, Обн. ДВ. бр. 12 от 10.02.2012 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 44 от 12.05.1999 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...