Одобрена с Решение № 435 от 12.06.2015 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й - 22.07.2015 г.
Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 15 от 23.02.2016 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с Решение № 295 от 12.05.2011 г. на Министерския съвет. В сила от 13.02.2012 г., Обн. ДВ. бр. 32 от 24.04.2012 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

(Одобрена с решение № 201 от 30.03.2007 г. на Министерския съвет. в сила за Република България от 5.09.2007 г.)

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Утвърдена с протокол № 1 на МC от 4.01.1996 г. Обн., ДВ, бр. 66 от 2.08.1996 г. В сила от 11.06.1996 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с РМС № 663 от 27.10.2008 г.
Издадена от Министерството на външните работи, Обн., ДВ, бр. 2 от 9.01.2009 г., в сила от 24.11.2008 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с Решение № 396 от 6.06.2011 г. на Министерския съвет. В сила от 16.05.2012 г.
Издадена от Министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 42 от 5.06.2012 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с РМС № 647 от 15.09.2003 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г., в сила от 16.09.2003 г. и валидна до 31.12.2007 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с Протокол № 6 на МС от 10.02.2000 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., в сила от 31.03.2000 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...