Проведено изследване на нагласите на работещи в сектор образование към включване в програми и мерки за надграждане на знанията, уменията и компетенциите с оглед ефективна адаптация към промените

анализ (отвори като pdf)

Вход

Запомни ме