Одобрена с Решение № 435 от 12.06.2015 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й - 22.07.2015 г.
Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 15 от 23.02.2016 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...