Одобрена с извлечение от Протокол № 21 от заседание на Министерския съвет на 19.04.2001 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 105 от 4.12.2001 г., в сила от 17.10.2001 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с Решение № 53 от 20.01.2017 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й - 14.03.2017 г.
Издадена от министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 31 от 18.04.2017 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...