Издадена от министъра на вътрешните работи Обн. ДВ. бр. 22 от 18.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 88 от 8.11.2016 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на културата, Обн. ДВ. бр. 50 от 30.05.2008 г., изм. ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г., изм. ДВ. бр. 63 от 16.08.2011 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 28.03.2014 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на културата, Обн. ДВ. бр. 81 от 16.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 66 от 24.08.2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 9.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 23.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 16 от 25.02.2014 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...