Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 10 от 27.01.2017 г., изм. ДВ. бр. 29 от 7.04.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 27.04.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от Министъра на правосъдието, Обн. ДВ. бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 10.09.2013 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от Комисията за финансов надзор, Обн. ДВ. бр. 90 от 10.10.2003 г., изм. ДВ. бр. 12 от 7.02.2006 г., изм. ДВ. бр. 101 от 15.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 82 от 12.10.2007 г., изм. ДВ. бр. 37 от 8.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 12.08.2016 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от Министъра на образованието, младежта и науката, Обн. ДВ. бр. 10 от 5.02.2010 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...