Одобрена с Протокол № 18 (т. 19) от заседанието на Министерския съвет на 27.04.2000 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 1.07.2000 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Утвърдена с Решение № 112 на МС от 8.03.2000 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 10.10.2001 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с извлечение от Протокол № 21 от заседание на Министерския съвет на 19.04.2001 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 105 от 4.12.2001 г., в сила от 17.10.2001 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с РМС № 99 от 16.02.2004 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г., в сила от 17.02.2004 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с Решение № 893 от 28.12.2007 г. на Министерския съвет. в сила от 18.01.2008 г.
Издадена от министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 17 от 19.02.2008 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с Решение № 750 от 29.11.2013 г. на Министерския съвет. В сила от 10.12.2013 г.
Издадена от Министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 1 от 3.01.2014 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Одобрена с Решение № 53 от 20.01.2017 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й - 14.03.2017 г.
Издадена от министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 31 от 18.04.2017 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...