На 21 и 22 ноември 2018 г. в Старозагорските минерални бани се състоя второто от поредицата обучения на педагогически специалисти по проект „Дай път на живота“. Създаден по инициатива на Ротари клубовете в страната, съвместно със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката в партньорство с Института по психология на МВР, проектът има за цел чрез развиване на ключови социални компетенции и усвояване на ефективни поведенчески модели у учениците от начален и гимназиален етап на обучение да се намали броят на жертвите от катастрофи по пътищата у нас.

Двудневния семинар откри д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Приветствие към участниците в обучението поднесе и инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката. Христо Михайловски от Ротари клуб-София, който е инициатор и ръководител на кампанията „Дай път на живота!“, подчерта, че тя има дългосрочен, петгодишен хоризонт на изпълнение, в края, на който трябва да има видима промяна в черната статистика за пътно-транспортните произшествия у нас. Той специално благодари на г-жа Такева за подкрепата, която Синдиката на българските учители оказва на кампанията.

Сред официалните гости бяха Зинаида Ганчева, президент на Ротари клуб София – Възраждане и Татяна Димитрова, началник на РУО – Стара Загора.

В обучението, състояло се в Старозагорските минерални бани взеха участие училищни педагози и педагогически съветници от областите Стара Загора, Пловдив, Бургас и Ямбол, така също и доброволци от Ротари клубове. Главните експерти д-р Ирина Янева и Даниела Кузманова и Института по психология на МВР представиха интересни похвати с практическа приложимост, които да направят учениците ангажирани спътници в автомобила и коректив в поведението на водача зад волана, утрешни внимателни и толерантни шофьори по пътищата. Участниците в семинара получиха и помагала, които могат да се използват в образователните часове по пътна безопасност за ученици на възраст от 9 до 12 и от 16 до 18 години в средните училища, профилираните и професионалните гимназии.

Очакванията са усвоените по време на семинара умения и нов опит при реализирането на разработените програми, да допринесат за повишаване на социалната и емоционална компетентност на учениците, за тяхното изразяване и утвърждаване като пълноценни личности и за справяне с предизвикателствата в техния живот.

По проект „Дай път на живота“ ще се организират обучения и през 2019 г., за да обхванат и други области в страната.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора