Издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.2001 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...