В „Държавен вестник“, бр. 77 от 18.09.2018 г. е публикувано Постановление № 193 на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
С допълненията в наредбата е създадена нова т. 9 на чл. 1, ал. 8, която се отнася за възстановените разходи на учителите по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Вход

Запомни ме