ВЪПРОС: Трудовият договор на учителка в държавно училище е прекратен. Към датата на прекратяването учителката е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и има 38 години трудов стаж. Три години преди прекратяването на трудовия договор е работила за няколко месеца в частно училище. Следва ли работодателят да й изплати обезщетение в размер на 10 заплати?

Вход

Запомни ме