ВЪПРОС: Работодателят е прекратил трудовия договор на учител на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ - поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В базата за изчисляване на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ, освен допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, трябва ли да се включи и допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен?

Вход

Запомни ме