През 2017 г. работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови шестнадесет професии, с които съгласно Заповед № РД 01-919 на министъра на труда и социалната политика от 28.12.2016 г. (съгласувана с председателя на Националния статистически институт), бе допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).
Промените в НКПД влизат в сила от 01.01.2017 г.

Вход

Запомни ме