Вече седемнадесета година действа Кодексът за социално осигуряване (КСО - обн. ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.), с приемането на който се осъществи цялостна реформа в областта на социалното осигуряване.

Вход

Запомни ме