Системата за възнаграждение на персонала е съвкупност от правила, процедури и стратегии на дадена организация, отнасящи се до компенсацията на работещите за техния принос, умение, компетентност и пазарна стойност. Възнагражденията трябва да отговарят на резултатите, постигнати чрез труда, и да са договорени между работещите и работодателя. Чрез тях се определят работните заплати, допълнителните възнаграждения, различните социални придобивки и стимули.

Вход

Запомни ме