В „Държавен вестник“, бр. 99 от 12.12.2017 г. бе обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО за 2018 г.). В него са заложени промени, които засягат осигуряването, обезщетенията за временна неработоспособност, безработица и майчинство.

Вход

Запомни ме