Обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. ДВ. бр. 28 от 2.04.1996 г., изм. ДВ. бр. 56 от 15.07.1997 г., попр. ДВ. бр. 57 от 18.07.1997 г., изм. ДВ. бр. 58 от 21.07.1997 г., изм. ДВ. бр. 60 от 2.07.1999 г., попр. ДВ. бр. 66 от 23.07.1999 г., изм. ДВ. бр. 111 от 21.12.1999 г., изм. ДВ. бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. ДВ. бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. ДВ. бр. 22 от 9.03.2001 г., изм. ДВ. бр. 40 от 19.04.2002 г., изм. ДВ. бр. 53 от 28.05.2002 г., изм. ДВ. бр. 48 от 4.06.2004 г., изм. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 77 от 27.09.2005 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18.10.2005 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 108 от 29.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 13 от 8.02.2008 г., изм. ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ. бр. 50 от 2.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 56 от 23.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 63 от 13.08.2010 г., изм. ДВ. бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. ДВ. бр. 61 от 9.08.2011 г., изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 7.08.2012 г., доп. ДВ. бр. 102 от 21.12.2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 63 от 16.07.2013 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., доп. ДВ. бр. 101 от 22.11.2013 г., доп. ДВ. бр. 54 от 1.07.2014 г., изм. ДВ. бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. ДВ. бр. 107 от 24.12.2014 г., изм. ДВ. бр. 56 от 24.07.2015 г., изм. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 1.03.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 9.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 17 от 23.02.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 3.04.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 113 от 28.12.2007 г., изм. ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. ДВ. бр. 35 от 12.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 24.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 61 от 6.08.2010 г., изм. ДВ. бр. 88 от 9.11.2010 г., изм. ДВ. бр. 98 от 14.12.2010 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. ДВ. бр. 80 от 14.10.2011 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 20.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 5.07.2016 г., доп. ДВ. бр. 81 от 14.10.2016 г., доп. ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 13 от 7.02.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5.12.2017 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 12 от 13.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., изм. ДВ. бр. 107 от 24.12.2014 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 86 от 18.10.1991 г., изм. ДВ. бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. ДВ. бр. 36 от 31.03.1998 г., доп. ДВ. бр. 124 от 27.10.1998 г., изм. ДВ. бр. 153 от 23.12.1998 г., изм. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. ДВ. бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. ДВ. бр. 90 от 24.09.2002 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8.10.2002 г., изм. ДВ. бр. 29 от 31.03.2003 г., изм. ДВ. бр. 71 от 12.08.2003 г., доп. ДВ. бр. 86 от 30.09.2003 г., доп. ДВ. бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 40 от 14.05.2004 г., изм. ДВ. бр. 28 от 1.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 41 от 19.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 113 от 28.12.2007 г., изм. ДВ. бр. 50 от 30.05.2008 г., изм. ДВ. бр. 35 от 12.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 36 от 15.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 50 от 2.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 78 от 5.10.2010 г., изм. ДВ. бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 23 от 22.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 21.12.2012 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 27.09.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 109 от 20.12.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 61 от 25.07.2014 г., отм. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., доп. ДВ. бр. 80 от 16.10.2015 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., изм. ДВ. бр. 2 от 3.01.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 26.10.2018 г., доп. ДВ. бр. 94 от 13.11.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 9.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 105 от 30.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г., изм. ДВ. бр. 24 от 16.03.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 6.11.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 13 от 8.02.2008 г., изм. ДВ. бр. 41 от 2.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 98 от 14.12.2010 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 43 от 7.06.2011 г., изм. ДВ. бр. 61 от 9.08.2011 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 21 от 8.03.2014 г., доп. ДВ. бр. 80 от 16.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 5.04.2016 г., изм. ДВ. бр. 59 от 29.07.2016 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г., доп. ДВ. бр. 91 от 2.11.2018 г.

Прочети още...

Обн. ДВ. бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. ДВ. бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. ДВ. бр. 108 от 29.12.2000 г., изм. ДВ. бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 103 от 5.11.2002 г., изм. ДВ. бр. 120 от 29.12.2002 г., доп. ДВ. бр. 29 от 31.03.2003 г., изм. ДВ. бр. 28 от 1.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 77 от 27.09.2005 г., изм. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 62 от 1.08.2006 г., попр. ДВ. бр. 63 от 4.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 13 от 8.02.2008 г., изм. ДВ. бр. 26 от 7.03.2008 г., изм. ДВ. бр. 36 от 15.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 50 от 2.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 10.12.2010 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., изм. ДВ. бр. 70 от 9.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 61 от 25.07.2014 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г., изм. ДВ. бр. 107 от 24.12.2014 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 29.07.2016 г., изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2017 г., изм. ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 6.11.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...