Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 59 от 1.07.2003 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 68 от 1.08.2003 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 42 от 22.05.1992 г., попр., бр. 56 от 10.07.1992 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...