Издадена от министъра на науката и образованието, обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.1994 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...